Terapi

T R A U M E B E V I S S T     O M S O R G

Komplekse traumer og livssorg
Komplekse traumer utvikles over tid i kropp og sinn.

Jeg tilbyr ikke terapi per nå. Dette er en side med støtte og informasjon.

Når du går igjennom tøffe og langvarige prosesser med smerte, er det viktig med profesjonell hjelp og støtte der du blir forstått på det du går igjennom. 

Kanskje trenger du å finne de rette verktøy for deg, eller se saken fra flere sider og spesielt fra din side som hjelper deg på veien videre. Vi er alle unike, og har egne behov og verdier å finne.

Denne siden baseres på egne erfaringer med utviklingstraumer og kompleks PTSD. Viktigheten av å finne ro, kontakt med kropp og helhet, trygghet og trygge relasjoner der det skapes tillit, du oppnår respekt og forståelse. 

Ved å bygge samt styrke din fundamentale grunnmur, kan du oppleve mestring i livet ved at du kommuniserer dine behov tydelig slik at du kan  oppleve bedre samspill og sunnere kjærlighet.

Dette er en reise gjennom : 
Oppdagelse
Erkjennelse
Bearbeidelse og
MestringVIRKNINGER – DET LANGE DYPE ÅNDEDRAGET:

Om ikke annet sies om pustingen i en øvelse / et program i MediYoga, så er dette, det komplette yogiske åndedraget den måten du puster på, også mellom øvelsene.

Denne måten å puste på ;

➢ Skaper ro og avspenning, gir klarhet og tålmodighet
➢ Reduserer gifter og slim fra lunger og luftveier
➢ Forbedrer blodsirkulasjonen
➢ Forhindrer opphopning av kolesterol i blodet
➢ Stimulerer kjemisk balanse i hjernen, regulerer ph
➢ Øker flyten av spinalvæske til hjernen
➢ Motvirker depresjon, usikkerhet, frykt
➢ Løser opp blokkeringer i den praniske flyten, livskraften
➢ Styrker ditt elektromagnetiske felt, din aura
➢ Påvirker hypofysen, åpner opp intuisjonen m.m.

MediYoga har 6 publiserte studier på dens positive effekter

If you want to keep enjoying the results of your deep dental cleaning, you’ll need to keep up with your dental hygiene. Regular dental visits are crucial for the maintenance of healthy teeth and gums. It is also important to maintain a good dental care routine of brushing and flossing your teeth daily to prevent plaque and tartar build-up. If you have any concerns or questions about scaling and root planing, feel free to contact us.
X