Pusten

Når du tar KONTROLL over pusten din, trener du for å ta kontroll over dine tanker

Du kan finne INDRE RO når du puster bevisst og øver opp pustemusklene

Gjennom vår FYSISKE PUSTING tilfører vi oksygen til cellene i kroppen, vi oksygenerer kroppen vår

Pusten påvirker MENTALT hvordan du føler deg og hvordan du har det

Når vi trener og integrerer mer BEVISST PUST
binder vi sammen kropp og sinn – vi kan føle oss bedre og ha det bedre med oss selv

 

VIRKNINGER – DET LANGE DYPE ÅNDEDRAGET:

Om ikke annet sies om pustingen i en øvelse / et program i MediYoga, så er dette, det komplette yogiske åndedraget den måten du puster på, også mellom øvelsene.

Denne måten å puste på ;

➢ Skaper ro og avspenning, gir klarhet og tålmodighet
➢ Reduserer gifter og slim fra lunger og luftveier
➢ Forbedrer blodsirkulasjonen
➢ Forhindrer opphopning av kolesterol i blodet
➢ Stimulerer kjemisk balanse i hjernen, regulerer ph
➢ Øker flyten av spinalvæske til hjernen
➢ Motvirker depresjon, usikkerhet, frykt
➢ Løser opp blokkeringer i den praniske flyten, livskraften
➢ Styrker ditt elektromagnetiske felt, din aura
➢ Påvirker hypofysen, åpner opp intuisjonen m.m.

MediYoga har 6 publiserte studier på dens positive effekter

If you want to keep enjoying the results of your deep dental cleaning, you’ll need to keep up with your dental hygiene. Regular dental visits are crucial for the maintenance of healthy teeth and gums. It is also important to maintain a good dental care routine of brushing and flossing your teeth daily to prevent plaque and tartar build-up. If you have any concerns or questions about scaling and root planing, feel free to contact us.
X