Energisystemet

Chakrasystemet er et kart over ditt indre landskap. Et kart med tydelige markeringer, instruksjoner og godt opptråkkede stier. Intuisjonen er ditt kompass. Når du finner veien i landskapet, når du mestrer systemet og kan balansere chakraene, åpner du samtidig for din indre kraft som da kan strømme fritt opp gjennom systemet. Når kroppens syv store energisentre, chakraene, gjennom yoga, meditasjon, kosthold m.m. er tilstrekkelig sterke og rene, kan den innerste, hvilende kraften stige gjennom kroppen og opp til hodet. Der blir pinealkjertelen og hypofysen aktivert på en måte som åpner for din bevissthet.

 

Chakrasystemet er som et holistisk kart over hele deg.

Er du frisk, strømmer energien fritt og harmonisk gjennom deg. Er du stresset, syk eller på annen måte ute av balanse, betyr det at energien blir sittende fast, låser seg, blokkerer og hoper seg opp – energien strømmer ikke lenger fritt.

Yoga har i flere tusen år brukt chakrasystemet som en integrert del av den holistiske tenkningen som alltid har kjennetegnet Østen.
Vi kan se på chakrasystemet som sjelens eget DNA.

Opplevelsen er ifølge den yogiske synsmåten det eneste fungerende kriteriet i slike spørsmål.
Til syvende og sist er vår egen opplevelse det eneste vi kan stole på. Du kan lese tusen bøker om yoga, men det er bare når du setter deg ned og gjennomfører en yogaøkt at du får din egen opplevelse av hva det egentlig handler om.

Yogamesteren sier:
«Du behøver ikke tro meg på mitt ord. Gjør yoga selv! Få opplevelsen! Dann deg din egen oppfatning som ikke er basert på forutinntatte meninger, men på egne erfaringer». Få dine chakraer, livets egne hjul inne i deg, til å bevege seg fritt og bli gjennomstrømmet av energi.

Chakraene kan oppfattes som subtile energisentre for utveksling av energi mellom mennesket og dets omverden. De er blitt beskrevet som konsentrerte energivirvler. En annen måte å beskrive dem på, er å si at chakrasystemet er hva og hvem vi er, hva vi føler, hvordan vi føler, og hvordan vi forandres.
De er grunnlaget for hvordan vi skaper og hvordan vi uttrykker oss selv.

Funksjonen hos dine forskjellige chakraer påvirker alle aspekter av hvem du er og hvordan du opplever livet. Chakraene eksisterer inne i oss alle. Slik vi har en fysisk kropp, har vi også en subtil kropp, en kropp av energi. Chakraene fungerer som en bro mellom den fysiske materien og den subtile substansen som er en del av oss.

Det er også blitt sagt at chakrasystemet er en arketypisk beskrivelse av individets utvikling og modning gjennom livet. For hvert stadium vi passerer, oppnår vi en dypere kunnskap om vår personlige og åndelige kraft. For hvert chakra vi skaper balanse i, får vi mer kraft og selvinnsikt som blir integrert i oss, og som tar oss med på veien mot større åndelig bevissthet.

Mange kulturer har gjort seg tanker om dette energisystemet. Ordet chakra betyr hjul eller livshjul. Hjulet er i seg selv et tydelig og kraftfullt symbol for mange av de sykliske livsmønstrene. I Tibet kalles de khorlor (kanaliseringshjul). I Bibelen tales det om syv segl. De første kristne omtaler dem som de syv menighetene. Den jødiske kabbalismen bruker benevnelsen menneskesjelens syv sentre.
I sufismen kalles de latifas. I middelalderens Europa var chakraene godt kjent i den alkymistiske tradisjonen. Det fantes en dyp innsikt i chakraenes forskjellige funksjoner. Metaller og planeter ble knyttet til chakraene i et detaljert system som ble grunnlaget for alkymistenes søken etter den åndelige transformasjonen – de vises stein. På Grønland og i Canada var chakraene kjent av inuittene, og i Nord-Amerika av Hopi-indianerne.

MediYoga har 6 publiserte studier på dens positive effekter

If you want to keep enjoying the results of your deep dental cleaning, you’ll need to keep up with your dental hygiene. Regular dental visits are crucial for the maintenance of healthy teeth and gums. It is also important to maintain a good dental care routine of brushing and flossing your teeth daily to prevent plaque and tartar build-up. If you have any concerns or questions about scaling and root planing, feel free to contact us.
X