Muskulering

Din helhetlige helse

muskel massasje

Muskulering

 

En behandlingsform som bygger på muskelmassasje med etterfølgende muskeltøyning. Hver muskel eller muskelgruppe behandles hver for seg.

 

Muskuleringen kan anvendes som forebyggende eller som terapi, der muskulaturen og det øvrige bevegelsesapparat har vært utsatt for visse typer av skader eller sykdommer.

 

Indikasjoner for muskulering:

Innskrenket bevegelighet på grunn av muskulære tilstander som:

- Muskelspenninger

- Myoser/triggerpunkter

- Kontrakturer (nedsatt bevegelighet av ledd)

- Kramper el. innklemminger

- Treningsverk

- Ønske om å øke muskelfleksibilitet