Kjærlighetens kunst

Din helhetlige helse

holistisk helse

Kjærlighetens kunst

 

Er vi flinke nok til å utnytte vårt fulle potensiale når det gjelder evnen til å

gi og ta i mot kjærlighet? Jeg mener dette er kjernen til å lykkes i alt du gjør.

 

HVA EKTE KJÆRLIGHET IKKE ER MENT Å VÆRE

Den er ikke kravstor

Den er ikke usynlig

Den er ikke uverdig

Den er ikke maktesløs

Den er ikke smertefull

Den er ikke ensom

Den forlater deg ikke

 

KJÆRLIGHETEN STARTER I DET INDRE

Det er vanskelig å finne kjærligheten utenfor deg selv, hvis du ikke har funnet eller eier

den inni deg. Du trenger å elske deg selv for å kunne elske andre. Og for å kunne følge

hjertet trenger du å bli kjent med hjertestemmen din.

 

Kjærligheten er tilstede utenfor egoene våre, og venter på å bli oppdaget. Når vi ivaretar oss selv,

og er i kontakt med vårt indre følelsesliv, vår kropp og sjel, vil det vokse og gro noe positivt som kan

tiltrekke det vi trenger og ønsker.

 

OPPDAG DEG SELV OG GI SLIPP

Tør å elske deg selv, tør å la andre elske deg og tør å elske andre. Gi slipp på det som ikke er mulig

å forandre, lær å gjøre noe med det du kan forandre, og se forskjellen mellom disse.

 

Når du med verdighet, respekt og ærlighet går igjennom ditt liv som består av både den bevisste

og ubevisste deg. Og du våger å bli kjent med dine sannheter og frykter, begynner selve oppvåkningen

og funnet av dine indre ressurser.

 

SKAPELSENS MAGI

Kjærligheten er der for oss alle, den er selve skapelsen av oss. Det er ikke meningen at vi skal sloss, jakte,

streve etter noe vi allerede har inne i oss. Den beste kjærligheten er den som gjør deg til en bedre person,

med balanse, energi og livsglede, uten å gjøre deg til noen annen enn DEG SELV. Når du ikke kjemper og

flykter, og får bearbeidet og forløst vonde «programmeringer», klarer du å være mer og mer i den ubetingede

kjærligheten.

 

Når DU er selve kjærligheten, trenger du ikke jakte på den, kjærligheten er der for deg og magiske ting kan skje.

 

Namastè

 

«…Hvis jeg virkelig elsker et menneske, elsker jeg alle mennesker, jeg elsker verden, jeg elsker livet. Hvis jeg

kan si til en annen «Jeg elsker deg», må jeg kunne være i stand til å si: Jeg elsker alle i deg, jeg elsker verden

gjennom deg, jeg elsker også meg selv i deg»

 

Erich Fromm