Frykten

Din helhetlige helse

holistisk helse

La ikke frykten vinne

Frykten finnes i oss alle, både på et bevisst og ubevisst plan. Vi kan være redd for å bli kjent med oss selv, redd for sykdom, krig, terror og død – Og en dag skal vi alle dø, det kommer vi ikke fra.

 

Vi kommer aldri til å miste frykten helt, derfor er det viktig for oss å lære å hanskes med den. Vi må bli i stand til å erkjenne frykten, akseptere og gjenkjenne den, for så å kunne gi slipp på den. Men frykten kan helt klart også være nødvendig og sunn, som forsvarsmekanisme, beredskap til kamp eller for å flykte.

 

UBEVISST FRYKT

Den ubevisste frykten i oss kan være der allerede fra vi blir født. Du kan kanskje tenke deg hvordan et spedbarn født med navlestrengen rundt halsen, kjempende for overlevelse fra første stund, kan bli preget av dette, også ved senere anledning i livet.

 

FRYKT– er en naturlig reaksjon på at man nærmer seg sannheten

Du kan være redd for å elske

Du kan være redd for ensomhet eller det å bli forlatt

Du kan være redd for å møte drømmene dine

Du kan være redd for å ikke bli sett, hørt eller forstått

Du kan være redd for å skuffe eller bli skuffet

Du kan være redd for å snuble og falle

Du kan være redd for sykdom eller annen elendighet

 

De ulike fryktene kan stoppe din utvikling og lærdom som du trenger for å føle deg levende. Og når vi sier negative ting til oss selv, kan det ha en tendens til å bli til en slags noceboeffekt og et selv-oppfyllende profeti.

 

SPILL PÅ LAG MED FRYKTEN

Når du er venn med frykten kan du gå igjennom en prosess der du oppdager, erkjenner, bearbeider og mestrer den. Det du frykter i tankene dine, er som oftest det du lengter mest etter å gjøre. Du skal ikke bli værende eller sitte fast i frykten, du skal videre til håpet, mestringen, målene og drømmene dine.

 

Der det utvikles tillit og kjærlighet er det ikke frykt og sinne.

 

«Vår tvil er forrædere, og får oss til å miste det gode vi ofte kunne ha vunnet fordi vi fryktet forsøket»

William Shakespeare